• FELANMÄLAN

Innan du anmäler fel i lägenheten kan du själv göra vissa kontroller.

Läs mer om egen felavhjälpning

OBSERVERA!

I syfte att förebygga spridningsrisken av Coronavirus bland våra
hyresgäster så inför vi nya rutiner. De nya rutinerna gäller tills vidare.

Felanmälan som kräver besök i lägenheten av fastighetsskötare
utförs bara vid akuta ärenden som till exempel: elfel, läckage,
avloppsstopp eller trasig kyl/frys etc.

JOUR PITEÅ

Brådskande ärenden, utanför normal arbetstid, som inte kan vänta

NVS 0911-137 01

JOUR Älvsbyn

Brådskande ärenden, utanför normal arbetstid, som inte kan vänta

Ring Niklas mobil