• FELANMÄLAN

Innan du anmäler fel i lägenheten kan du själv göra vissa kontroller.

Läs mer om egen felavhjälpning

FASTIGHETSJOUR PITEÅ

Jouren skall endast användas för fel som absolut inte kan vänta till nästföljande vardag. OBS! Vissa jourärenden samt kostnader på grund av missbruk av jouren bekostas av hyresgäst.

Securitas 0911-137 01

STÖRNINGSJOUR PITEÅ

Hyresgäst som orsakar störning debiteras kostnaden.

Securitas 0911-137 01

JOUR Älvsbyn

Jouren skall endast användas för fel som absolut inte kan vänta till nästföljande vardag. OBS! Vissa jourärenden samt kostnader på grund av missbruk av jouren bekostas av hyresgäst.

Ring Niklas mobil