BD Fastigheter förvaltar ett 30-tal affärslokaler i centrala Piteå och Älvsbyn

LEDIGA LOKALER I PITEÅ OCH ÄLVSBYN

ARONSGATAN 6, PITEÅ

BUTIKS/KONTORSLOKAL

154 M2

STORGATAN 74, PITEÅ

BUTIKSLOKAL

170 M2

STORGATAN 4, ÄLVSBYN

KÄLLARLOKAL

313 M2

VÄL ANPASSAD FÖR PUB, FEST ELLER EVENT.

STORGATAN 2, ÄLVSBYN

KÄLLARLOKAL

87 M2