Uppsägning och utflyttning

All uppsägning ska ske skriftligen.

Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyreslagen.
Du kan antingen skicka brev eller maila oss på kundservice@bdfast.se

Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.
När du flyttar ifrån din lägenhet finns några saker att tänka på: Du skall lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen första vardagen därefter. Lägenheten skall lämnas välstädad och rengjord.

Städning
Du som utflyttande hyresgäst har ansvar för att en ordentligt utförd städning är gjord efter avflyttning. Den inflyttande hyresgästen har rätt att flytta in i en välstädad lägenhet och skall kontakta oss om han eller hon finner sin nya lägenhet ostädad. Det finns flera städfirmor som utför flyttstädningar på beställning. Tänk på att man får nyttja RUT-avdraget för flyttstäd. Städtips inför avflyttningen finns i denna broschyr

Besiktning
Tänk på att boka en besiktning i god tid. Vid besiktning ska lägenheten vara tömd och städad.
Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage blir du ersättningsskyldig för. Om städningen inte godkänns av besiktningsmannen, blir du ersättningsskyldig för den kostnad BD Fastigheter får för att anlita en städfirma.
Efter utförd besiktning kan du lämna nycklarna till fastighetskontoret och skriva under besiktningsprotokollet.

Nycklar
I samband med avflyttningen ska du lämna igen samtliga nycklar till lägenheten. Du lämnar även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till postbox, motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnas till kontoret i samband med avflyttning. Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat en nyckel blir du skyldig att betala kostnaden för att byta lås.