Vitvaror

Installation av vitvaror måste göras fackmannamässigt enligt gällande branschregler av auktoriserad montör.

Se till att diskmaskinen står på vattentätt underlag på ett diskmaskinsunderlägg. Tvättmaskin får endast installeras i våtrum. Maskinerna måste anslutas till jordat uttag.

Hyresgästen ansvarar för att vattentillförsel till disk-/tvättmaskin endast är påslagen när maskinen används och är under uppsikt. Övrig tid måste vattenavstängare vara stängd. Detta gäller även i lägenheter där hyresvärden installerat vitvaror.

Demontering av vitvaror ska genomföras fackmannamässigt enligt gällande branschregler av auktoriserad montör. Alla avloppsledningar och vattenledningar ska pluggas och inredning återställas.

Skötselråd diskmaskin

Skrapa bort matrester från tallrikar eller skålar, så att inte filter blir igensatta.

Kör regelbundet ett diskmaskinsprogram på högsta temperatur utan någon disk i. Tillsätt gärna en påse citronsyra i botten på diskmaskinen eller en flaska med rengöring avsedd för diskmaskiner. Plocka ur silen och filtret från botten och rengör för hand.

Håll luckan alltid lite öppen när den inte kör ett diskprogram. Om luckan är stängd kan det bildas både otrevlig lukt, men även till slut mögel på gummilister