Ventilation

Information FTX-ventilation

Ventilationen i ditt hus är antingen självdrag, mekanisk frånluft eller FTX.

Här kommer en kortfattad information om ventilationen i ett hus med ett så kallat FTX-aggregat. Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare.

Ett FTX-system är helt mekaniskt och består av två fläktar – en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt. Fläktarna ventilerar byggnaden i två separata kanaler. Värmen återvinns sedan genom en växlare mellan de två kanalerna.

Luft sugs ut via ventilationskanaler, ut från utrymmen så som toaletter, tvättstuga och kök. Den varma luften filtreras och passerar värmeväxlaren. Frisk och kall uteluft filtreras och leds via värmeväxlaren där energin överförs och luften värms upp. Den friska, filtrerade och uppvärmda luften förs in i huset i ventilationsdon i sovrum och vardagsrum.

Ventilationsdonen i din lägenhet är injusterade så att flöde och tryck ska vara konstant i hela huset. Det är därför viktigt att ni håller dessa ventiler rena och inte justerar dem. Köksfläkten/spiskåpans fettfilter behöver rengöras minst en gång i månaden. Ett smutsigt filter utgör dessutom brandfara.

Vill du vädra är det viktigt att göra det korta stunder och samtidigt stänga av elementet.

Information Frånluftsventilation

Här kommer en kortfattad information om ventilationen i ett hus med mekanisk frånluftsventilation.

Centrala fläktar ventilerar byggnaden via frånluftskanaler som suger luft ur kök och badrum. Tilluften kommer in via ventiler vid fönstren i sovrum och vardagsrum. Ventilernas antal och storlek är dimensionerade för att stämma överens med frånluftventilernas injustering. Det är därför viktigt att dessa tilluftsventiler hålls öppna så att det inte bildas ett undertryck i hela huset. Stängs ventilerna så blir det dessutom ”tjuvdrag” på andra ställen. För att ventilerna ska fungera på rätt sätt behöver du också rengöra dem med jämna mellanrum, två gånger om året räcker. Fettfiltret i spiskåpan behöver rengöras minst en gång i månaden. Ett smutsigt filter utgör dessutom brandfara.

Det är även viktigt att inte ställa en stor soffa eller ha tunga gardiner framför ett element. Förutom att det sätter termostaten i elementet ur spel så hindrar det den varma luften att stiga uppåt och den kalla luften får fritt fram att rasa ner från fönstret.

Vill du vädra är det viktigt att göra det korta stunder, gärna med korsdrag och samtidigt stänga av elementet.

Information självdragsventilation

Här kommer en kortfattad information om ventilationen i ett så kallat självdragshus.
Luften kommer in via ventiler vid fönstren i sovrum och vardagsrum och sugs ut genom ventiler och fläkt i kök och badrum.

Håll ventilerna öppna och vädra

För att få bra luft inomhus är det viktigt att du som bor i lägenheten inte stänger luftventilerna. För att ventilerna ska fungera på rätt sätt behöver du också rengöra dem med jämna mellanrum, två gånger om året räcker.

Det effektivaste sättet att avlägsna fukt och dålig luft är att vädra. Efter ett korsdrag på fem minuter är lägenheten ordentligt vädrad. Kom ihåg att vrida av elementen vid vädring. Om du ska vädra ut matos vid matlagning så öppna ett fönster i ett angränsande rum. Om du öppnar ett fönster i köket bildas ett övertryck och matoset drivs ut i resten av lägenheten. Om du har en köksfläkt så behöver du rengöra fettfiltret minst en gång i månaden. Ett smutsigt filter utgör dessutom brandfara.

Det är även viktigt att inte ställa en stor soffa eller ha tunga gardiner framför ett element. Förutom att det sätter termostaten i elementet ur spel så hindrar det den varma luften att stiga uppåt och den kalla luften får fritt fram att rasa ner från fönstret.

Släpp ut fukten I badrummet

Att det är vått och fuktigt i ett badrum är naturligt. Men om det blir för mycket kan det bli fuktskador. Det enklaste sättet är att skrapa ned allt vatten i brunnen med en gummiskrapa efter dusch att låta badrumsdörren stå lite på glänt när badrummet inte används.