Värme

Normal inomhustemperatur är 20-21 grader.

När temperaturen skiftar snabbt, t.ex. vår och höst, kan värmesystemet vara lite trögt och det kan behöva några dagar på sig för att hinna justera värmen och det kan därmed upplevas något kallt när natt-och dagtemperaturer förändras kraftigt.

Fryser du? Ta då reda på om det är för kallt i din lägenhet innan du felanmäler. Mät temperaturen mitt i rummet (ställ gärna termometern på ett bord mitt i rummet, cirka 1 m från golvet) under något dygn.
När elementet är på ska det vara varmare upptill och kallare nedtill. Känns elementet tvärtom kallare upptill kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera.

Tänk på att INTE lufta elementen själva, detta förändrar trycket i systemet och kan göra att det blir kallt hos någon av dina grannar. Gör istället en felanmälan.
För att få bra spridning av värmen från elementen bör det vara fritt framför dem. Tänk på att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.
Täck inte för ventiler eller dylikt. Det sätter ventilationen ur funktion och då kan värmen inte cirkulera.
Vädra kort och effektivt eller stäng av termostatventilen på elementen när du vädrar. Kalluften från ett fönster som står öppet påverkar termostatventilen. Denna släpper då fram mer varmvatten till elementen utan att det blir varmare i lägenheten och energin går förlorad.

Tänk även på att det är normalt…

…med något lägre temperatur vid golv, ytterväggar etc.
…att elementen är något varmare upptill och svalare nedtill
…att det tillfälligt är kallare inomhus än normalt när utetemperaturen skiftar snabbare än värmesystemet hinner kompensera för.
…att elementet stänger av sig även mitt i vintern. Det betyder bara att det för ögonblicket är tillräckligt varmt i din lägenhet. När temperaturen sedan sjunker inomhus börjar radiatorn arbeta igen.