Hemförsäkring

Våra hyresgäster måste ha en gällande hemförsäkring med ansvar.

Mycket kan hända då man minst anar det! Det är därför viktigt att ha en bra och giltig hemförsäkring som täcker din privata egendom vid exempelvis brand, inbrott och läckageskada.
Vad många inte tänker på är att du som hyresgäst ansvarar för din lägenhet. Skulle du genom vårdslöshet orsaka exempelvis brand eller läckageskada får du själv betala fastighetsägarens självrisk på dennes försäkring eller till och med själva reparationskostnaderna, vilket kan bli dyrt om du inte har en hemförsäkring.

Enligt hyreskontrakt är det din skyldighet som hyresgäst att ombesörja försäkringsskydd.

Vi har ett samarbete med DINA försäkringar som ger ett förmånigt erbjudande på hemförsäkring. Länk till erbjudandet hittar du på hyresgästportalen.

I hemförsäkringen ingår ett ansvarsskydd för skador på annan person eller annans egendom (ex. fastighetsägare). Finns försäkring träder då ansvarsskyddet in och du betalar bara din egen självrisk för skador som ovan.
Om en brand skulle uppstå och du tvingas flytta är inte fastighetsägaren skyldig att hitta ersättningsbostad till dig. Det får du däremot hjälp med av ditt försäkringsbolag, som täcker skäliga merkostnader p.g.a. flytt.
Alla försäkringsbolag har ett grundskydd där ersättning utgår för brand, inbrott och läckage. Samt även för överfalls- rätts-, ansvar-, samt reseskydd. Det finns även olika tilläggsförsäkringar man kan komplettera med, exempelvis allrisk (drulle), och då har du ytterligare täckt in oförutsedda olyckshändelser som kan inträffa i din lägenhet.

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i källare, vindsförråd eller garage!