Hänsyn, trygghet och omtanke

Det är en trygghet att bo i flerfamiljshus när du har människor omkring dig.

Människor i rörelse, tända lampor, liv och rörelse. En god kontakt med grannarna skapar också högre trivsel.
Att leva nära andra skapar en del situationer där det kräver omtanke mot varandra. Alla har rätt till lugn och ro i sin bostad, därför är det viktigt att visa hänsyn till sina grannar, både i lägenheten och i gemensamma utrymmen. Alla har olika referensramar och livssituationer. Blir du störd, ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta din hyresvärd.

Exempel på störningar kan vara:

Någon spelar musik på mycket hög volym.
En hund skäller högt och länge.
Någon duschar eller tappar vatten mitt i natten.
Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.
Någon använder tvättmaskin nattetid.
Någon röker i trapphus eller kastar fimpar från balkong eller fönster.
En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om, men är extra viktigt mellan klockan 22 – 08.