Betalning av hyran

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte

Du kan betala med de avier vi skickar med e-post alternativt med autogiro elle e-faktura.
Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso.
Vi skickar oftast ut avier för 3 månader i taget. Du får dem i december, mars, juni och september. 

Du kan alltid hitta din faktura i hyresgästportalen.

Autogiro
Att betala hyran med autogiro är enkelt och kostnadsfritt. Hyresbeloppet dras från ditt konto varje månad på förfallodagen vilket säkerställer att hyran alltid betalas i rätt tid. Vi ser helst att alla ansluter sig till autogiro då det underlättar för alla parter. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalning sker på annat sätt.

E-Faktura
För att få e-faktura anmäler du det själv via din internetbank. Sök efter BD Fastigheter oavsett vilket av våra bolag du bor hos. Uppge ditt personnummer som kundnummer.