Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand.

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd.
Underskriven ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet.

Viktigt att tänka på vid andrahandsuthyrning:
Det är du som har ansvaret för bostaden även om du hyr ut i andrahand!
Se till att få hyran betald av andrahandshyresgästen till dig och att du sedan själv betalar in hyran.
Skriv ett kontrakt med andrahandshyresgästen och fyll i allt som finns i bostaden.
Du måste själv ha hemförsäkring under tiden du hyr ut bostaden och även den som hyr i andrahand skall ha en hemförsäkring.