Allmänna utrymmen

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet.

Därför är det bra med gemensamma regler:

Rökning
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. I vissa fastigheter råder absolut rökförbud i lägenheter, balkonger och allmänna utrymmen.

Bor du i en fastighet utan absolut rökförbud ber vi dig att ändå undvika att röka på balkongen om det stör dina grannar. Tänk på att aldrig kasta cigarettfimpar eller annat skräp från balkongen eller utanför entrén, dels med tanke på brandrisken men också av hänsyn till dina grannar.

Trapphus
Vänligen använd inte broddar eller dubbskor i trapphusen, det förstör golven.
Till dubbskorna finns så kallade Overshoes som skyddar golvet från dubbarna.

Förvara inte saker i trapphuset. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna från din bostad. När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.
För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.

Cykelparkering
Placera inte din cykel framför entrén. Den skall hållas fri så att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram. Tänk på att det är många som bor i ditt hus.

Tvättstugor
Tvättstugan är en viktig plats för alla. Försök därför att hålla rent och snyggt där.
Felanmäl omgående om något inte fungerar
Respektera de tider som är bokade av andra
Använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.
Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar.
Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.
Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen.

Husdjur
En del personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till.
Släpp inte ut djur utan tillsyn.
Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.

Snöskottning
Som fastighetsägare ansvarar vi för snöröjning av gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar. Om du hyr en parkeringsplats så är det ditt ansvar att ta bort snön på själva parkeringsplatsen. Detta gäller även snön på din balkong

Sopsortering
Vi har källsortering i våra fastigheter.
I alla fastigheter finns separata kärl för brännbart avfall, komposterbart avfall och restavfall, men källsorteringen kan skilja sig åt från fastighet till fastighet. Detta beroende på storleken av soprummen. Kontakta din fastighetsskötare om du är osäker.
Övrigt avfall lämnas till återvinningsstationerna som finns i respektive fastighets närhet.

Städning
Städning i trapphus utförs varje vecka.

Studsmatta eller större lekredskap
Det är inte tillåtet att sätta upp studsmattor eller större lekredskap på gemensamma gårdar med tanke på olycksrisken.