• VITVAROR

Vitvaror

Installation av vitvaror måste göras fackmannamässigt enligt gällande branschregler av auktoriserad montör.

Se till att diskmaskinen står på vattentätt underlag på ett diskmaskinsunderlägg. Tvättmaskin får endast installeras i våtrum. Maskinerna måste anslutas till jordat uttag.

Hyresgästen ansvarar för att vattentillförsel till disk-/tvättmaskin endast är påslagen när maskinen används och är under uppsikt. Övrig tid måste vattenavstängare vara stängd. Detta gäller även i lägenheter där hyresvärden installerat vitvaror.

Demontering av vitvaror ska genomföras fackmannamässigt enligt gällande branschregler av auktoriserad montör. Alla avloppsledningar och vattenledningar ska pluggas och inredning återställas.