• UNDER TIDEN DU BOR I LÄGENHETEN

Allmänna utrymmen

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet. Därför är det bra med gemensamma regler

Läs mer

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand

Läs mer

Betalning av hyran

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte

Läs mer

Bilparkering

Parkeringsplatser med motorvärmaruttag finns att hyra vid de flesta fastigheterna

Läs mer

Brandsäkerhet

Bostadsbränder är den vanligaste branden med dödlig utgång. Ofta är det vardagliga orsaker till bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning

Läs mer

Felanmälan

Innan du anmäler fel i lägenheten kan du själv göra vissa kontroller

Läs mer

Hänsyn, trygghet och omtanke

Det är en trygghet att bo i flerfamiljshus när du har människor omkring dig

Läs mer

Hemförsäkring

Våra hyresgäster måste ha en gällande hemförsäkring med ansvar

Läs mer

Skötselråd om ditt boende

Det finns många saker som du kan göra själv i din bostad

Läs mer

Vitvaror

Installation av vitvaror som inte följer med lägenheten måste göras fackmannamässigt enligt gällande branschregler av auktoriserad montör

Läs mer

Värme

När temperaturen skiftar snabbt, t.ex. vår och höst, kan värmesystemet vara lite trögt

Läs mer

Ventilation

Ventilationen i ditt hus är antingen självdrag, mekanisk frånluft eller FTX.

Läs mer