Vi har källsortering i våra fastigheter.

 

I alla fastigheter finns separata kärl för brännbart avfall, komposterbart avfall och restavfall, men källsorteringen kan skilja sig åt från fastighet till fastighet. Detta beroende på storleken av soprummen. Kontakta din fastighetsskötare om du är osäker.

 

Övrigt avfall lämnas till återvinningsstationerna som finns i respektive fastighets närhet.