Som fastighetsägare ansvarar vi för snöröjning av gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar. Om du hyr en garageplats ansvarar du för skottning 1 m framför porten. Om du hyr en parkeringsplats så är det ditt ansvar att ta bort snön på själva parkeringsplatsen. Detta gäller även snön på din balkong.