Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand.

 

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande, ansök skriftligt med denna blankett. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd.

 

Underskriven ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet.

 

Viktigt att tänka på vid andrahandsuthyrning:

 

Det är du som har ansvaret för bostaden även om du hyr ut i andrahand!

 

Se till att få hyran betald av andrahandshyresgästen till dig och att du sedan själv betalar in hyran.

 

Skriv ett kontrakt med andrahandshyresgästen och fyll i allt som finns i bostaden.

 

Du måste se till att det finns en hemförsäkring under tiden du hyr ut bostaden.