Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet. Därför är det bra med gemensamma regler:

 

Rökning

 

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. Undvik att röka på balkongen om det stör dina grannar. Tänk på att aldrig kasta cigarettfimpar eller annat skräp från balkongen eller utanför entrén, dels med tanke på brandrisken men också av hänsyn till dina grannar.

 

Trapphus

 

Förvara inte saker i trapphuset. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna från din bostad. När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.

 

För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.

 

Cykelparkering

 

Placera inte din cykel framför entrén. Den skall hållas fri så att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram. Tänk på att det är många som bor i ditt hus.

 

Tvättstugor

 

Tvättstugan är en viktig plats för alla. Försök därför att hålla rent och snyggt där.

 

Felanmäl omgående om något inte fungerar

 

Respektera de tider som är bokade av andra

 

Använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.

 

Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar.

 

Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.

 

Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen.

 

Husdjur

 

En del personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till.

 

Släpp inte ut djur utan tillsyn.

 

Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.

 

Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.

 

Städning

 

Städning i trapphus utförs varje vecka.

 

Studsmatta eller större lekredskap

 

Det är inte tillåtet att sätta upp studsmattor eller större lekredskap på gemensamma gårdar med tanke på olycksrisken.